За преподавателя: Решения на задачите за роботниците Pro Preview

Целта на това занятие, е учениците да се научат да ползват интензивност на отразената светлина, както и повече от един сензор едновременно. Друг важен материал от това занятие е и преглед на портовете.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1458
  • 12 Sep 2019

В това занятие ще ви трябва поле! Полето представлява линия за следване, която е задължително затворена крива. Примерно един квадрат с обли ъгли или поле за сумо битки. Трябва да е затворено, защото в крайната програма роботите влизат в безкраен цикъл, в който си "подават части за торта" безкрайно, за което трябва последния робот да следва линията до първия.

В конструиране и теория, учениците трябва да научат, как да използват преглед на портовете от брика. Това се използва в цялото занятие, както и в много следващи.

В първата задача за измерване, може да оставите учениците да помислят, как да измерят разстоянието между сензора за разстояние и земята сами. Решение с рулетка или нещо подобно също се приема. Важното е във втората задача да го направят с преглед на портовете, защото тази стойност ще се използва в програмата и също така сензорът за разстояние не е много точен, особено на близки разстояния.

В програмиране и теория първите задачи не са много трудни, единствено учениците трябва да знаят, с кой сензор засичат робота пред себе си и с кой сензор засичат робота зад себе си. Програмата трябва да изглежда нещо като това:

content picture

 

Първото пускане на роботите е най-основната програма, в която няма следване на линия. Важно е роботите да са разположени не твърде далеч един от друг, за да не се пропускат.

След това учениците преминават към следване на линия. Би трябвало да се справят с това, но ако имат нужда от припомняне, това е важен материал и трябва да им помогнете.

Тук е важно да обърнете внимание на учениците, че блокчето за изчакване спира изпълнението на програмата, докато условието не бъде изпълнено. През това време роботът чете само от един от сензорите и няма как да използваме останалите. Когато искаме да получаваме информация от повече от един сензор, използваме блокче за условен оператор.

След това учениците трябва да научат, какво е интензивност на отразената светлина. С новопридобитите си знания, те трябва да измерят няколко стойности и да програмират робота да следва линия с отразена светлина. Накрая трябва да добавят само едно блокче за изчакване на сензора за допир, да бъде натиснат и тогава робота да тръгне да следва линия.

content picture

 

Накрая учениците трябва да програмират робота, ако засече друг робот пред себе си, да спре, докато не му се натисне сензорът за допир. Това става с условен оператор, който проверява за робот отпред и ако засече робот, спира двата мотора и чака докосване на сензора за допир. Ето така изглежда финалната програма:

content picture

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
  • 44
  • 15:01
  • 129
Image for Занятие 4 - Роботници
  • 3
  • 4
  • 15
  • 3d_rotation 1