Как да съберем и предадем рангове за издаване на сертификати Pro Preview

На всеки 4 месеца, през януари и през май учениците се дипломират и получават сертификати. Координаторите трябва да подготвят списък, от който централата да издаде сертификати за учениците.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1520
  • 18 Jan 2020

Експорт на група в таблица

За да пишат преподавателите рангове им трябва списък с учениците. Могат да опитат да копират списъка си в група, може и да го изтеглят наведнъж (Да проверя дали само координаторите имат права за CSV export )

Над всяка група има бутон Изтегли като CSV (Export as CSV), който ви позволява да свалите електронна таблица. Excel не се разбира добре с csv формата, така че ви препоръчваме да използвате безплатните инструменти GoogleDrive или LibreOffice.

Преподавателите пишат ранговете два пъти

Рангове се пишат два пъти в срока: около 5-7 занятие и на 12-то занятие. Ранговете са две отделни оценки на ученика в два различни момента и отразяват как се е развивал по време на срока. Подробно описание какво представлява ранга е описано в този урок.

Всеки ученик получава сертификат за всяко ниво

На учениците се пишат два ранга, по един за всяко ниво което изкарват, от което следва че ще получат и два сертификата, които трябва да се разпечатат. Ще получите голям PDF файл със сертификати защитени със сериен номер от базата ни от данни, и ще трябва да ги отпечатате на бял картон 160г или по-дебел и да ги сортирате по групи. Препоръчваме да си вземете и кристални, гладки найлонови джобове за листа, в които да сложите двата сертификата за един ученик.

Формат на таблицата по колони

Нужни са ни колоните:

name, date, email, city, group name, version, course name, teacher1, rank

content picture

name - три имена на ученика както ще се покажат на сертификата
date - дата на завършване на нивото в модула, две различни дати във формат "24 февруари 2020". Кажете на ексел че е текстова колоната, за да не форматира сам, както си реши.
email - на родител, ще получат известие на пощата си че им е издаден сертификат и ще могат да го споделят в социални мрежи.
city - в кой град е академията. За София уточняваме и квартала за по-лесно припомняне къде и кой е бил ученикът.
group name - от коя група е бил ученика
course name - помага за избора на точния шаблон на сертификата, може да има няколко групи които са карали еднакви курсове.
version - от това поле подбираме правилния шаблон на сертификата. Вижте следващата точка в тази статия.
teacher1 - двете имена на преподавателя. Не трийте единицата в името на колоната. Може да има колона teacher2 ако двама души са преподавали по равно или едновременно на учениците.
rank - число от 4 до 8

Попълване на колоната version

Версиите са кодовете, които задават текстовото съдържание на сертификата. Кодовете са с латински букви, внимавайте за буквичката А.
Моля попълнете ги, така че да отговарят на нивото което е завършил ученика по следния списък:

Списък с кодове за сертификати от Q01 до Q06 за предучилищна роботика можете да намерите в материала тук.

Ниво ь     AZZ

Ниво А / А1    A10(латинско А, не на кирилица, често се греши)
Ниво Б / А2    A20
Ниво В / В1    B10
Ниво Г / В2    B20
Ниво Д / С1    C10
Ниво Е / С2    C20
Ниво Ж / D1    D10
Ниво З / D2    D20


Ниво 1.0    L10
Ниво 1.5    L15
Ниво 2.0    L20
Ниво 2.5    L25
Ниво 3.0    L30
Ниво 3.5    L35
Ниво 3.6    L36
Ниво 3.7   L37
Ниво 4.0    L40
Ниво 4.5    L45


Python за EV3
Ниво 1    PY1
Ниво 2    PY2
Ниво 3    PY3
Ниво 4    PY4


Python за игри
Ниво 1    P01
Ниво 2    P02

Множество таблици

Последната организационна препоръка по подготовката за издаване на сертификатите е: Разделете главната си таблица на няколко таблици с до 30-40 реда всеки.

Разделете сертификатите си на до 4 файла. Два файла, по един за събота и един за неделя са добро начало.