Среден мотор - въведение

Средният мотор е първият мотор, който можем да използваме за задвижване на приставките на нашите роботи.

 • #1024
 • 23 Jan 2019

Средният мотор е първият мотор, който можем да използваме за задвижване на приставките на нашите роботи.

Досега задвижвахме единствено колелата на роботите. С помощта на средния мотор обаче вече можем да движим ръце, повдигачи, задвижващи механизми или всяка друга приставка на робота.

Характеристики на EV3 Среден мотор

Ето така изглежда средният мотор:

Когато сте с лице към червения задвижващ отвор на мотора, значи положителната посока е завъртане по часовниковата стрелка.

Портът по подразбиране на средния мотор е A, така че се уверете, че включвате кабелите точно в порт A на брика.

Програмиране на средния мотор

Блокът на средния мотор е първият в зелената палитра от блокове.

Освен различната картинка, няма нищо по-специално, свързано с този мотор:
той може да се върти за ротации, градуси и секунди, може да бъде програмиран да се изключва или включва безкрайно, както всички други мотори.


Типична употреба на блока на средния мотор

Този мотор е по-прецизен, отколкото мощен. Ще ви бъде доста трудно, ако трябва да повдигате тежки предмети със средния мотор.

От друга страна, това е най-прецизният мотор, който може да се завърти на един градус и има много малко връщащо движение (движението, което се поражда от хлабините между зъбните колела в мотора).

Ако използвате този мотор, 99% от случаите ще използвате On for Degrees, така че приставката да не удря никакви други части на робота или да не блокира. Рядко ще ви се наложи да го програмирате извън диапазона от +180 до -180 градуса, а най-често ще използвате +90 или -90 градуса.

 

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Б - "Пътешествие в Космоса" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 62
 • 3:02
 • 114
Image for Занятие 1 - Цикъл и Среден двигател
Lesson icon fllcasts
 • 8
 • 3
 • 6
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 28
 • 7:30
 • 108
Image for Роботика с LEGO - Ниво 1.0 - Приключение в Космоса
Course icon fllcasts
 • 125
 • 123:52
 • 150
Image for Занятие 7 - Многозадачност
Lesson icon fllcasts
 • 6
 • 3
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
Course icon fllcasts
 • 49
 • 58:06
 • 32
Image for Занятие 3 - Боулинг
Lesson icon fllcasts
 • 1
 • 0
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
Course icon fllcasts
 • 42
 • 15:01
 • 127