За Академиите

Занятия

Полета за разпечатване на винил

Набиране и обучение на преподаватели

Настройки на преподавателски профили

Комуникация с Родители

Управление на групи

Брандиране като Академия на Робопартанс

Материали за парти център към Академия

Предучилищна роботика с Qobo

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.