Предучилищна математика за 6-7 годишни

Занятия

Занятие 1 - Да научим изваждане

Занятие 2 - Да научим пресмятане на израз с три числа

Занятие 3 - Пресмятане на израз с четири числа и знаци от двете страни на равенството

Занятие 4 - Пресмятане на израз с пет числа и знаци от двете страни на равенството

Занятие 5 - Пресмятане на израз с шест числа и знаци от двете страни на равенството

Занятие 6 - Разместване на изрази от двете страни на уравнението

Занятие 7 - Правило за прехвърляне от другата страна на равенството

Занятие 8 - Знак за по-голямо

Занятие 9 - Знак за по-малко

Занятие 10 - По-голямо и по-малко в златното сечение

Занятие 11 - По-голямо и по-малко в скоростите (предавките) на велосипеда

Занятие 12 - Декомпозиция на задача

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.