Робопартанс 2ч занятия - първа част

За занятията при нас

Построяване на вашия първи робот

Review of the robot construction

Електроника и LEGO части

Програмиране на робота, блокче за движение и портове за кабелите

Зареждане на програми и всички възможни грешки в процеса

Задачите за днес - движение с робота

Приключване на занятието

Въведение във второ занятие

Да научим имената на частите в комплекта

Построяване на робот

Задачата за движение като йо-йо

Only if you have time: extending the YoYo task

Приключване на занятието

Въведение във трето занятие - поздрав към непознат

Построяване на робот

Блокчета за усмивка и поздрав

Блокче за изчакване

Задачите за днес - поздрав към непознат

Приключване на занятието

Въведение в четвърто занятие - снимка зад обект

Построяване на робот

Припомняне на Wait, Sound, Display блокове

Завой по дъга - снимка в гръб

Основни принципи за строене с LEGO Technic части

Поставка за камера върху робота

Приключване на занятието

Въведение в пето занятие - разчистване на скали

Построяване на робот без инструкции (част 1 от 4)

Making a robot without instructions (Part 2 of 4)

Making a robot without instructions (Part 3 of 4)

Making a robot without instructions (Part 4 of 4)

Видове завои за роботи с две гуми и опорна точка

Задачата за разчистване на скали

Приключване на занятието

Управление на кабелите на робота

Enrollment required. You must have an enrollment to acces the course.

With an enrollment you would have access to the complete videos, tasks, evaluations and feedback.