Преименуване на EV3 брика Pro Preview

Използването на много ЛЕГО Mindstorms брикове в една класна стая може да е истински кошмар. Защо? Защото всичките имат едно и също име. Ако възнамерявате да използвате много брикове в една стая трябва да ги преименувате. Това е техническо предизвикателство, на което искаме да отговорим в този урок.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1518
 • 24 Jan 2020

Преименуването на EV3 бриковете не е задължително, защото те ще се свързват с компютрите чрез микро usb кабел и няма възможност те да бъдат объркани с други брикове в класната стая.

Преименуването на EV3 бриковете е препоръчително, ако ще се използва bluetooth връзка.

Преименуването на EV3 брика може да се направи чрез SSH връзка в Visual Studio Code. След като е бил преименуван брика, SSH връзката с него чрез Visual Studio Code се блокира. Това може да бъде полезно, ако желаете учениците да нямат достъп до терминала на робота.

Какво ви е необходимо:

 1. Компютър с Windows 10;
 2. Инсталиран Visual Studio Code;
 3. Инсталирано разширение "LEGO® MINDSTORMS® EV3 MicroPython";
 4. SD карта с инсталиран MicroPython, която ще преименувате;
 5. EV3 брик;
 6. USB/Micro USB кабел, като този наличен в LEGO комплектите;

Процес на преименуване:

Вкарайте SD картата в съответния слот на EV3 брика и го включете. Дайте му няколко минути да се включи и го свържете към компютъра си чрез USB кабела. Включете Visual Studio Code и преминете през следните стъпки:

 1. Създаване на проект:
 • За да създадете проект за EV3 робот, натискате на иконата за неговото разширение. Ако поради някаква причина тази икона липсва, преминете през тези инструкции за да си я добавите.
 • Натиснете върху бутона "Create a new project".
 • Въведете името на новият ви проект. Всеки път ще създавате проекти и е добър навик да си ги кръщавате с имена, които подсказват функцията им.
 • Трябва да покажете на VS-Code, къде желаете да създаде проекта ви. Ние препоръчваме да пазите програмите си в папка "LEGO Projects" намираща се в "Documents" или "Документи". Ако не намирате такава папка, я създайте вие.
 • Всеки проект се състои от няколко елемента, но не ви трябва да научавате всички днес. Това което ви трябва да знаете е, че "main.py" е програмата в проекта ви. Може да си добавяте още програми в проектите, но за сега нека започнем програмирайки в "main.py".
 1. Свързване с робота: 

За да качваме програми в робота, той трябва да бъде включен и свързан с компютъра чрез USB кабел.

 • След като сте свързали робота към компютъра, натиснете "EV3DEV DEVICE BROWSER".
 • Когато го натиснете, ще ви се покаже бутона "Click here to connect to a device". Този бутон стартира търсенето на роботи свързани с компютъра и изважда списък от роботите, които са били намерени (ако не свързвате повече от един робот към компютъра си, ще ви показва само едно име).
 • Изберете робота си и изчакайте точката до името му да стане зелена.

 

 1. Преименуване на робота:

 • Ако сте се свързали с робота, трябва да намерите името на робота до зелено кръгче, показващо стабилна връзка. Натиснете дясното копче на мишката върху името на робота и ще видите бутона "Open SSH Terminal", който ще ви даде възможност да въвеждате команди директно в терминала на робота:
 • Въведете думата "robot" и натиснете бутона Enter.
 • Въведете "maker" и натиснете бутона Enter два пъти. 
 • Въведете следната команда в терминала на робота:
sudo nano /etc/hostname
 • Ако сте въвели всичко коректно, робота ще ви поиска потвърждение, че желаете да отворите този файл. Напишете "maker" отново и натиснете бутона Enter.
 • Изтрийте текста "ev3dev" и въведете името, което желаете да има роботът ви, когато се свързвате с него.
 • Натиснете CTRL + X, когато сте готови и nano ще ви попита дали желаете да запазите направените промени.
 • Натиснете "Y", за да потвърдите промените, последван от бутона Enter.
 • Рестартирайте EV3 брика. 

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python for EV3 - ниво 1
 • 43
 • 22:57
 • 30
Image for Настройка на работната среда за програмиране на EV3 с Python
 • 5
 • 0
 • 0
 • 3d_rotation 0