Примерно решение на задачите в занятие 2 от отдалечения курс "Пази ги чисти"

Тази програма е продължение на Примерно решение на задачите в занятие 1 от отдалечения курс "Пази ги чисти" към създаването на пълната игра "Пази ги чисти". Новото в програмата е, че се използва камерата, за да се движи спрайтът. Също, когато стигне стена, спрайтът се обръща и тръгва в обратната посока!

i18n: Download
 • #4aezhv
 • 22 Mar 2020

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 3 - Завъртане и телепортиране на героя
 • 5
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 0
Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 2 - Управление чрез камера
 • 6
 • 3
 • 8
 • 3d_rotation 0