За Академиите

Занятия

Полета за разпечатване на винил

Настройки на преподавателски профили

Комуникация с Родители

Управление на групи

Брандиране като Академия на Робопартанс

Материали за парти център към Академия

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.