В момента ресурсът е наличен само на английски

Starting with Electronics and Arduino

Занятия

Getting started. Unpacking. First device and program

My first Arduino program

Including the breadboard

Electrical resistance and examples for its purpose

Buttons. The basic way to switch 'electricity' on/off

Serial communication. Move information between the Arduino and the computer

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.